Fjarþjónusta fagaðila: þjónusta 21. aldarinnar

- 100% fjarnám

Yfirlit

Markhópur:

Heilbrigðisstarfsfólk og aðrir fagaðilar sem vilja vinna ráðgjöf og meðferð í gegnum fjarþjónustu. Mikilvægt er að þátttakendur hafi lokið viðurkenndu námi í ráðgjafar-  eða meðferðarvinnu (t.d. á sviði félags- eða heilbrigðisvísinda, markþjálfun eða öðru sambærilegu) og hafi reynslu af slíku starfi með skjólstæðingum. Hámarksfjöldi þátttakenda eru 12.

Tekið skal fram að fyrirlestrar varðandi lög og regluverk miðast við heilbrigðisstarfsstéttir en nýtast þó að mörgu leyti einnig fyrir aðrar stéttir sem vilja vanda til verka í ráðjöf og meðferð til skjólstæðinga í fjarvinnu.

Hagnýtar upplýsingar

Markmið námskeiðsins:

Að efla fagaðila, kynna fyrir þeim og veita þeim grunn í því að veita faglega þjónustu í fjarvinnu. Að veita þátttakendum praktísk verkfæri og grunnþekkingu í fjarmeðferð. Námskeiðið er í samvinnu við Academy for Online Therapy í Bretlandi (the Academy) www.acadtherapy.online

Þetta námskeið er hugsað sem grunnur en mikilvægt er að afla sér víðtækrar þjálfunar í fjarvinnu til þess að tryggja bestu mögulegu meðferð/ráðgjöf á hverjum tíma. Á heimasíðu The Academy er hægt að skoða og sjá ýmis námskeið sem boðið er uppá varðandi faglega vinnu meðferðaraðila í fjarþjónustu.

Fyrirkomulag fjarnáms

Fyrirkomulag námskeiðsins.

Námskeiðið er eingöngu kennt í gegnum zoom og er mikilvægt að þátttakendur hafi kynnt sér það og hafi tryggt að Zoom virki í þeirra tölvu. Ekki er mælt með því að nota síma eða spjaldtölvu til að mæta á námskeiðið. Ekki er heldur mælt með Apple tækjum.

Kennslan fer fram með 4 klst. kennslustundum í 2 skipti og felast þær í fyrirlestrum, umræðum, verklegum æfingum og hópavinnu. Mikil áhersla er lögð á umræður, verklegar æfingar og virka þátttöku nemenda.

Efnisskrá

Efnisskrá:

Skoðuð eru mismunandi form fjarvinnu – myndsamtal, samtal eingöngu með hljóði og samtal í rituðu máli – hverju þarf að huga að við hvert form fyrir sig og hvernig þau eru ólík því að veita meðferð og ráðgjöf á staðnum. Rætt er um hvata einstaklinga og fagaðila til fjarþjónustu.

Farið er yfir þá tækni og búnað sem notaður er til fjarvinnu – hvað er viðeigandi og hvað ekki, fyrirmæli landlæknis varðandi öryggi gagna og samskipta, lög og reglur varðandi fjarvinnu, sem og persónuvernd.

Fjallað er um hvernig við byggjum upp meðferðarsamband í fjarvinnu, hvaða þættir hafa þar áhrif og mismunandi meðferðarform og fjarvinnu. Sérstaklega er fjallað um kenningar Suler um hömlulosandi áhrif internetsins.

Farið er í gegnum hvað samningur um þjónustuna þarf að innihalda og hvaða upplýsingar er nauðsynlegt að veita skjólstæðingum í samhengi við fjarþjónustu. Einnig er farið yfir mikilvægi áhættumats og ýmsum siðferðilegum álitaefnum varðandi fjarvinnu velt upp. Þá er fjallað um færni skjólstæðings til fjarvinnu, ábyrgð fagaðila og öryggi skjólstæðinga.

Farið er yfir samfélagmiðla og notkun þeirra, mikilvægi vinnuaðstöðu, vinnuöryggis, sjálfsumönnunar, handleiðslu og fleiri þætta sem hafa áhrif á vinnuumhverfi fagaðila sem sinna fjarþjónustu í ráðgjöf og meðferðarvinnu.

Dagskrá

Tími: Mið. 8. og 22. sept. kl. 13-17.

Kennarar

Ingibjörg Þórðardóttir félagsráðgjafi MA, og með diplómanám frá Bretlandi í ráðgjöf og meðferð með fjarþjónustu (online counselling and psychotherapy). Hún hefur langa reynslu af því að vinna með þolendum ofbeldis og aðstandendum þeirra meðal annars í Kvennaathvarfinu, Stígamótum og Aflinu á Akureyri. Ingibjörg hefur haldið sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir konur og stúlkur, og að auki haft með höndum ýmiss konar ráðgjöf fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Ingibjörg rekur félagsráðgjafarstofuna Hugrekki – ráðgjöf og fræðslu, fyrir þolendur ofbeldis auk allrar almennrar félagsráðgjafar. Þá er Ingibjörg einnig frumkvöðull í því að bjóða félagsráðgjöf í gegnum netið.

Kostnaður

42.000 kr.

Upphafsdagur

There a no startdates for this programme yet.

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða